ANN SAM BELL lager live art som undersøker poesien i politikken og latteren i lidelsen, og omvendt.

Kunstnere med ulik bakgrunn, estetikk og uttrykk utforsker et tema eller et spørsmål i et kunstnerisk kollektiv. Ulike konsepter av identitet og linearitet er ofte del av utforskningen. Involverte kunstnere kan være dansere, vitenskapsmenn, performance-kunstnere, arkitekter, komponister, forfattere, koreografer, musikere og skuespillere, m.fl. Vi skaper gjennom å lytte, spørre, eksperimentere, mislykkes og leke.
Kollektivet ble etablert i 2019 av Nelly Winterhalder og er basert i Norge og Tyskland.